سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

واردکننده روغن شل

واردکننده روغن شل

واردکننده روغن شل

حتی رانندگی در یک محیط شهری می تواند یک آزمایش جدی برای اتومبیل و قلب آن – موتور باشد. لازم نیست او را با سرعت های زیاد و غیرقابل تحمل ، و همچنین مسابقه در مسیر شکنجه کنید. ترمز مداوم در چراغهای راهنمایی و تقاطعها در هر پنجاه متر و شروع بعدی پس از آن ، برای خودرو کمتر دشوار نیست.

همه اینها منجر به فرسودگی سریع موتور و تعمیر بعدی آن می شود. بنابراین موتور اتومبیل شهر نیاز به حفاظت ویژه دارد. محافظتی که روغن های موتور Shell Helix HX8 کاملاً مصنوعی می تواند فراهم کند.

روغنهای کاملاً مصنوعی Shell بر اساس توسعه بی نظیر PurePlus و همچنین با محصولات تمیز کننده فعال پاک کننده فرموله شده اند. درمجموع ، این یک اثر شگفت انگیز می دهد: موتور بسیار تمیز باقی می ماند ، همانطور که دقیقاً بعد از مونتاژ بود.

به لطف تمیز بودن موتور ، قطعات آن در برابر فرسودگی و پیری محافظت می شوند و این باعث افزایش عمر موتور می شود.