سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن cng

روغن cng

روغن موتور cng، یا روان کننده موتور گازسوز هر یک از مواد مختلف تشکیل شده  است این ترکیبات از روغنهای اساسی است که با افزودنیهای مختلف به ویژه مواد افزودنی ضد لباس، مواد شوینده، پراکندگی و برای روغنهای چند درجه ای بهبود یافته اند که باعث بهبود شاخص ویسکوزیته می شوند.

روغن موتور برای روانکاری موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود. کارکرد اصلی روغن موتور  گاز سوز کاهش اصطکاک و سایش در قسمتهای متحرک و تمیز کردن موتور از لجن (یکی از کارکردهای پراکندگی) و لاک زدن (مواد شوینده) است.

 

همچنین اسیدهای حاصل از سوخت و از اکسیداسیون روغن (مواد شوینده) را خنثی می کند، آب بندی حلقه های پیستون را بهبود می بخشد و با حمل گرما به دور از قسمتهای متحرک موتور را سرد می کند.

علاوه بر ترکیبات اساسی فوق الذکر، تقریباً همه روغنهای روان کننده حاوی مهار کننده های خوردگی و اکسیداسیون هستند. روغن موتور گاز سوز ممکن است فقط در مورد روغن بدون مواد شوینده یا از یک پایه روان کننده به همراه مواد افزودنی برای بهبود مواد شوینده روغن، عملکرد فشار شدید و توانایی جلوگیری از خوردگی قطعات موتور، تشکیل شده باشد.

روغنهای موتور گاز سوز امروزه با استفاده از روغنهای پایه متشکل از هیدروکربن های نفتی، پلی آلپائولفین ها (PAO) یا مخلوط های آنها به نسبت های مختلف مخلوط می شوند.

 

روغن موتورهای گازسوز برای چه ماشین هایی کاربرد دارد؟

این نوع روغن موتورها برای وسایل نقلیه ایی گازسوز در ایران بسیار پرکاربرد هستند، هرچند  این ترکیب منحصر به فرد را هم میتوان در بسیاری از کشورهای دیگر نام برد و طرفداران بسیاری دارد، زیرا هم میتواند از آلودگی های مختص یه وسایل نقلیه جلوگیری کند و هم میتواند دوام و عمری طولانی را برای وسیله ی شما به بار بیاورد.

از این در هنگام خرید هر وسیله ی میتوانید از این مورد به عنوان یه یک مزیت بهره ببرید.

ویسکوزیته در روغن های گازسوز

ویسکوزیته مهمترین خاصیت روغن های گازسوز است. ویسکوزیته انتخاب شده در حالی که هنوز از اجزای سازنده استفاده می کند، باید در کمترین درجه حرارت قابل پمپاژ باشد. به طور معمول روغن موتور گازسوز ویسکوزیته بالاتری خواهد داشت.

اگر قرار باشد این ویسکوزیته بالاتر را در موتور بنزینی قرار دهیم، ممکن است چندین مشکل بوجود آید. اولین تولید حرارت از اصطکاک مایع داخلی است.

یک قانون این است که هر 10 درجه سانتیگراد دما را افزایش می دهید، عمر را به نصف کاهش می دهید. مشکل دوم قابلیت پمپاژ دمای پایین این ویسکوزیته بالاتر است. در هنگام شروع سرما، روغن ممکن است برای پمپ روغن بسیار مهم و ضخیم باشد و تحویل آن به اجزای حیاتی موتور دره آسانسور برسد.

این مطمئناً منجر به سایش زودرس خواهد شد، زیرا اجزاء بدون مزایای روغن کاری در تعامل خواهند بود.

سطوح افزودنی روغن موتورهای گازسوز

روغن موتور گازسوز در هر حجم مواد افزودنی بیشتری دارد. این افزودنی چندین کارایی دارد، اما اصلی ترین آنها خنثی کردن اسیدها و تمیز کردن است.

موتورهای گازسوز محصولاتی دوده و احتراق بیشتری ایجاد می کنند. از طریق ضربه، این راه خود را به داخل میل لنگ می رساند و روغن را مجبور می کند با آنها برخورد کند.

هنگامی که این بار اضافی را در موتور بنزینی قرار می دهید، این اثرات می تواند برای این عملکرد مخرب باشد.