سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن ترانس و خواص اصلی آن

روغن ترانس و خواص اصلی آن

روغن ترانسفورماتور (transformer oil) یا روغن عایق (insulating oil) در دماهای بالا دارای پایداری عالی و خاصیت عایق الکتریکی و خنک کنندگی مناسب دارد. بازدید و تصفیه روغن ترانس یکی از عوامل اصلی و مهم در طولانی‌تر کردن عمر مفید آن می‌باشد. در صورتیکه بازدیدهای دوره ایقدرت عایقی روغن را ضعیف نشان دهد، تصفیه، لجن زدایی و رطوبت گیری از روغن ضروریخواهد بود.

 خواص اصلی روغن:

وظیفه یک روغن خوب که به عنوان یک سیال عایق و یک ماده انتقال دهنده حرارت که به نحو احسن انجام وظیفه می‌کند عبارت است از:

١ – استقامت دی الکتریک (یا ولتاژ شکست) بالا

٢ – قابلیت انتقال حرارت خوب

٣ – ویسکوزیته کم

٤ – نقطه ریزش یا سیلان پائین

٥ – نقطه اشتغال بالا

٦ – تمایل به اکسیداسیون و تشکیل لجن کم کم

٧ – ضریب تلفات عایق پائین

٨ – میزان تغییرات خواص در درجه حرارت بالا کم

٩ – مقاومت مخصوص زیاد