سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روانکار نامناسب چه مشکلاتی بوجود می آورد؟

روانکار نامناسب چه مشکلاتی بوجود می آورد؟

 روانکاری مناسب یعنی:

null
استفاده صحیح و به کار بردن مقدار مناسب روانکار
استفاده از لوازم و تجهیزات مناسب
تعیین شرایط مناسب روانکاری
چک کردن و کنترل در دروه های زمانی تعیین شده

وظایف روانکارها‌:

وظیفه اصلی جداسازی قطعات متحرک از یکدیگر به منظور جلوگیری از سایش، خش افتادن، توقف و شکست ناگهانی آنهاست.

سایر وظایف روانکارها:

 • کاهش حرارت
 • جلوگیری از آلودگی
 • مقابله در برابر خوردگی
 • جلوگیری از زنگ زدن
 • جلوگیری از تاثیر مواد شیمیایی
 • تمیز کردن مواد سایشی
 • سرد کردن از طریق انتقال حرارت
 • انتقال قدرت در دستگاه‌های هیدرولیکی

مشکلات ناشی از روانکاری نامناسب:

 • روان‌کاری نامناسب باعث گیر کردن قطعات متحرک و در نتیجه ایجاد خسارت می‌شود.
 • انجام نادرست روغنکاری نه تنها پیشگیری را بی فایده می سازد، بلکه ممکن است باعث به وجود آمدن هزینه های سرسام آور و خوابیدن خط تولید شود.
 • روغنکاری ناقص (کم) بدتر از روغنکاری نکردن است. کمبود روانکار ممکن است علاوه‌بر خرابی مستقیم تجهیزات، باعث زیان‌های غیرمستقیم نظیر کاهش دقت ماشین‌آلات شده و سایش تجهیزات را افزایش دهد.
 • روغنکاری اضافی (زیاد) باعث گرمای زیاد و حرکت غیرطبیعی دستگاه می شود.
 • در صورت روان‌کاری نامناسب، بار وارده بر ماشین از حد طبیعی بیش‌تر خواهد شد.

با این توضیحات، زمان، مقدار و نوع روانکاری اهمیت خاصی دارد. مقدار و زمان روانکاری بسته به شرایط فیزیکی و میزان بار وارده به ماشین آلات تعیین می‌شود.