سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

راهکارهای کاهش هزینه های روانکاری

راهکارهای کاهش هزینه های روانکاری

دستورالعمل های کلی برای کاهش هزینه های روانکاری در جهت صرفه جویی در صنعت وجود ندارد و برای تمرکز اصولی بر کاهش هزینه های روانکاری باید به صورت موردی تحقیق نموده و راهکار یافت اما توجه به نکات ذیل می تواند راهگشا باشد:

۱- برنامه ریزی برای خرید روانکارها به میزان مناسب و در وقت لازم. این کار از انبارش بیش از اندازه روغن در شرکت جلوگیری کرده و ضمن کاهش درگیری نقدینگی سازمان در انبار از کاهش عمر روغن به دلیل انبارداری طولانی مدت جلوگیری می کند.

۲- توجه به عمر واقعی روانکار و عدم تعویض زود هنگام آن نیز می تواند هزینه های روانکاری را تا حد زیادی کاهش دهد. استفاده از خدمات شرکتهای آنالیزور روغن و یا حتی کارشناسان خود شرکتهای سازنده روغن می تواند در این زمینه موثر باشد. باید توجه داشت این افزایش زمان تعویض روانکار نباید به قیمت آسیب به تجهیزات باشد که این امر را می توان با آزمونهای دوره ای کنترل نمود.

۳- توجه به نشتی در سیستم ها، جلوگیری از استفاده از آب بندهای نامرغوب، شلنگهای فرسوده و شیرهای نامطمئن می تواند سبب کاهش نشتی در سیستمها و هدر رفت روانکارها بشود. استفاه از گریس های مرغوب و چسبنده که از محل خود خارج نمی شوند نیز راه حل مناسبی برای کاهش هزینه ها در این بخش شود.

۴- آموزش کارکنان مرتبط با روانکاری می تواند از هزینه های ناخواسته ناشی از اشتباهات فردی و یا انبارش نامناسب روانکارها تا حد زیادی بکاهد.

روغن صنعتی
روغن صنعتی

۵- کاهش تنوع غیر اصولی روغنها نیز از عوامل کاهش دهنده هزینه های روانکاری است. گاهی روغنهای یکسانی از تولید کنندگان مختلف در یک شرکت در حال استفاده است که می توانند تجمیع گردند. به عنوان مثال در یکی از شرکتهای فعال در صنعت نفت گاز پس از بررسی های انجام شده تعداد ۱۳۸ عدد روغن مصرفی آنها به ۳۵ مورد روغن کاهش پیدا کرد. بدیهی است چنین کاهش تنوعی می تواند هزینه های تامین و انبارش روانکارهای را تا حد زیادی کاهش دهد.

توجه به نکات ظریف دیگر نظیر وجود ناسازگاریها، کنترل آلودگی و فیلتراسیون روانکارهای در حال کار و … نیز از راهکارهای محتمل دیگر برای کاهش هزینه های روانکاری است که باید به صورت موردی بررسی و اقدام گردد.

در پایان می توان گفت که همیشه آسان‌ترین و سرراست‌ترین راه‌ها الزاما درست‌ترین نیستند پس در خرید روانکارهای باکیفیت واصل ، توجه کافی را داشته باشید و از شرکت های معتبر خریدکنید.