سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

خرید روانکارهای ارزان،اشتباهی بزرگ

خرید روانکارهای ارزان،اشتباهی بزرگ

با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی متاسفانه امروزه بسیاری از شرکتها در حالت نیمه تعطیل بوده و یا با حداقل ظرفیت تولیدی خود در حال کارند. این امرسبب تمرکز اکثر شرکتها بر پایین آوردن هزینه های جاری برای بقا در شرایط موجود و عبور از بحران شده است. در همین راستا یکی از مهمترین برنامه های اغلب شرکتها کاهش هزینه های خرید اقلام مصرفی است و روانکارها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

یکی از راهکارهای غیر اصولی در زمینه کاهش هزینه های خرید، خرید کالاهای ارزانتر است. اما در زمینه روانکارها میتوان با قاطعیت گفت: خرید روانکارهای ارزان قیمت به معنی کاهش هزینه های سازمان نیست. به چند دلیل:

اول آنکه ساختار هزینه های شرکتهای سازنده روغن از الگوی مشابهی تبعیت می کند بنابر این وقتی روانکاری با قیمت پایین تر عرضه می شود، می توان مشکوک بود که احتمالاً بخشی از کیفیت فدای قیمت شده است.

دوم آنکه هزینه واقعی روانکاری برای سازمانها و شرکتها هزینه اولیه خرید روغن و گریس نیست. بلکه باید این هزینه را به ازای ساعت کارکرد یا کیلومتر پیمایش در نظر گرفت. بنابراین روغن یا گریس مرغوبی که بتواند ساعت کاری بیشتری ارائه دهد می تواند گرانتر خریداری شود. بنابراین همیشه توصیه می گردد تا هزینه های روانکاری به ازای ساعت کاری و یا کیلومتراژ پیمایش محاسبه و مقایسه شود. البته باید توجه داشت که تعیین دقیق میزان واقعی کارکرد یه روانکار نیز یک بررسی چالشی و البته تخصصی است که باید با کمک مشاوران و متخصصان این امر صورت پذیرد.

سومین دلیل عدم توجه به هزینه های پنهان روانکار است. هزینه های پنهان هزینه های است که ناشی از روانکاری است اما به دلیل عدم رابطه واضح با روانکار در این بخش محاسبه و البته مقایسه نمی شود. یکی از این هزینه ها هزینه های ناشی از فرسایش، آسیب و یا کاهش عمر تجهیزات است که بر اثر استفاده از روانکارهای نامرغوب ممکن است اتفاق بیفتد. تشخیص، تعیین و محاسبه هزینه های این آسیب بسیار مشکل است. اما باید به این نکته توجه داشت که تحقیقات نشان داده که ۱۰ درصد از آسیب های بوجود آمده در سیستمهای دنده صنعتی مستقیماً به کیفیت روانکار بستگی دارد و این درصد در سیستم های هیدرولیک نیز به عدد ۱۶ می رسد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در سایر سیستمها نیز نمی توان از نقش موثر کیفیت روانکار بر آسیبهای رخ داده در سیستمها چشمش پوشی نمود.

هزینه پنهان دیگری که در روانکاری وجود دارد، هزینه های مربوط به تعویض روانکار در پایان عمر آن است که شامل هزینه توقف خط، هزینه تعویض و تنظیف فیلترها، هزینه های مربوط به تمیزکاری و فلاشینگ، هزینه های مربوط به معدوم سازی روانکار استفاده شده و هزینه های زیست محیطی مربوط به آن می باشد. که می تواند خود به تنهایی بسیار سنگین باشد. به عنوان مثال توقف یکی از خطوط تولید ورق در فولاد مبارکه می تواند دقیقه ای میلیونها تومان به این شرکت خسارت یا عدم النفع برساند. بنابر این به فرض دوبرابر بودن قیمت روغنی که ساعت کاری آن دو برابر است، فقط به دلیل هزینه های پنهان ناشی از تعویض، می توان گفت روغن گرانتر اقتصادی تر است. زیرا به ازای هر بار تعویض آن دوبار روغن ارزانتر تعویض شده و دو بارهزینه های مربوط به تعویض را ایجاد می نماید.