سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

گریس نسوز

گریس نسوز

گریس به ماده ی جامد یا نیمه جامدی گفته می شود که دارای گرانروی زیادی است و از مشتقات ترکیبی چند صابون یا نفت به وجود آمده است . در ساختار این ماده از پرکننده های استفاده شده است که به قطعاتی که متحرک هستند و با فشار زیادی کار می کنند بچسبد و جدا نشود .

خواص فیزیکی گریس:
گریس ها چه کاربردی دارند به عبارتی نوع کاربرد آن ها
مواد افزودنی استفاده شده در آن ها
گریدهای گریس
حداقل و حداکثر دمای مجاز عملیاتی
طرز تهیه گریس:
برای تهیه ی گریس ها ابتدا باید قلیای فلزی ( کلسیم, سدیم , لیتیم) و سپس صابون های فلزی که ترکیبی آمینو اسید دارند را تهیه کرده و بعد از آن در دستگاه مخصوصی روانساز به آن ها می افزایند.

استفاده از گریس و کاربردهای آن:
گریس اکثرا بیشتر در مواقعی استفاده می شود که به طور دایم نتوان از روانسازهای مایع استفاده کرد و یا در صورت استفاده مقرون به صرف نیست . گریس ها یک تفاوت اساسی با رورن ها دارند آن هم این که پاک کنندگی وخنک کنندگی ندارند.

با این همه نیروهای محرکه بدون گریس ها قابلیت استفاده را ندارند . گریس ها با اینکه در قیاس با دیگرروانکارها مصرف کمتری دارند ولی از جایگاه بالایی برخوردارندو نمی توان به جای آن ها از مواد دیگری استفاده مواقعی گریس ها یک نقطه ضعف اساسی که دارند این است که در زمان کارکرد خنک کننده نیستند.

گریس نسوز