سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

علم روانکاری و وظایف روانکار

علم روانکاری و وظایف روانکار

روان‌کاری به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده‌است و سابقه آن به زمان پیش از پیدایش چرخ و استفاده از گردش آن به دور محور، به منظور ایجاد حرکتی روان بر می‌گردد. به‌طور کلی در هر جا که سطوح در جوار و در تماس با یکدیگر دارای حرکت نسبی هستند، روانکاری نقش بسیار مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، مداوم و اقتصادی ایفا می‌کند. عدم روانکاری صحیح ماشین‌آلات علاوه بر آنکه باعث تقلیل بازده مکانیکی و پایین آمدن بازده زمانی ماشین می‌شود، منجر به فرسایش بیش از حد، فرسودگی و ازکارافتادگی زودرس نیز می‌گردد. روانکاری نادرست ماشین آلات علاوه بر اینکه سبب کم شدن راندمان مکانیکی و پایین آمدن بازده زمانی ماشین می‌ شود منجر به فرسایش بیش ازحد، فرسودگی و از کارافتادگی زودرس نیز می‌‌شود

علاوه برکنترل وکاهش اصطکاک وسایش بین دوسطح که جز وظایف اصلی یک روانکار است،یک روان کننده وظایف دیگری نیز دارد که عبارتند از:

-جلوگیری ازخوردگی وزنگ زدگی سطح فلزات

-پاک کنندگی سطوح وتعلیق ذرات ناخالص وجلوگیری ازرسوب آن ها برروی قطعه های سیستم

-انتقال قدرت وانرژی هیدرولیکی

-آب بندی سیستم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.