سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

علائم اختصاری روغن موتور

علائم اختصاری روغن موتور

علائم اختصاری بعضی از استانداردها

درصنعت روانکاری به منظور شناخت و کاربرد صحیح روغن ها از دو گونه طبقه بندی استفاده می شود و روغن های روان کننده موتور و صنعتی را نیز از دو لحاظ طبقه بندی می کنند و یا می توان گفت هویت یک روغن با دو مشخصه معرفی می گردد.

گرانروی             Viscosity

برای طبقه بندی روغن ها بر اساس گرانروی استانداردهای زیای وجود دارد که ذکر تمامی آنها در این مقوله امکان پذیر نیست ولی  به طبقه بندیهایی که کاربرد بیشتری دارند اشاره می کنیم:

الف- طبقه بندی روغن بر اساس گرانروی در سیستم         SAE

ب- طبقه بندی روغن بر اساس گرانروی در سیستم           ISO (روغن های صنعتی )

(الف): انجمن مهندسین خودرو در آمریکا (SAE) به دلیل اهمیت گرانروی اساس طبقه بندی روغن های موتور را بر این ویژگی بنا نها ده است به طوری که در این سیستم دو گروه از درجه های گرانروی تعریف شده است:

– روغن های تک درجه ای    Mono grade  مانند روغن های  50, 40 SAE

– روغن های چند درجه ای    Multi grade  مانند روغن های 40 15W و 50 W 20 SAE

روغن های چند درجه ای یا روغن های چهار فصل یا اتوماتیک

درجه SAE روغن با دو عدد W مخفف کلمه Winter نمایش داده می شود. عدد سمت چپ گرانروی معیاری از گرانروی روغن در دمای پایین و عدد سمت راست گرانروی روغن در دمای بالا را نشان می دهند . این روغن ها به علت داشتن مواد افزودنی حاصل از سرما یعنی هنگام استارت موتور مثل روغن سبک مثلاً 10SAE یا 20 SAE هستند . به این دلیل موتور خودرو با استفاده از آنها به راحتی روشن شده و به سرعت و با سهولت به تمام قسمتهای موتور می رسدو روغن کاری قطعات را به خوبی انجام میدهد، ضمناً با گرم شدن موتور افت گرانروی روغن کمتر میباشد و برابرگرانروی روغن های تک درجه ای 40  ,  SAE 50 SAEخواهد بود.

 بهاین ترتیب حتی در گرم ترین شرایط لایه ای از روغن (روغن چند درجه ای ) بین قطعات باقی می ماند و به خوبی آنها را از یکدیگر جدانگه می دارد.

یعنی می توان گفت که محدوده دمایی کاربرد روغن های چنددرجه ای وسیع تر است با توجه به اینکه 80% ساییدگی قطعات موتور در مرحله استارت یعنی در مرحله ای که معمولاً موتور سرد است رخ می دهد روانکاری قطعات بسیار مهم وضروری است . بنابر این بهتر است از روغن های چند درجه ای که در سرما دارای گرانروی پایین هستند استفاده شود.

طبقه بندی روغن ها بر حسب گرانروی در سیستم     ISO  (روغن های صنعتی )

سازمان بین المللی استاندارد با علامت اختصاری ISO روغن های صنعتی را بر اساس گرانروی آنها طبقه بندی می نماید . در این طبقه بندی عدد بعداز ISO استفاده می گردد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.