سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن کمپرسور سردخانه

روغن کمپرسور سردخانه

بیشتر کمپرسورها امروزه از جابجایی مثبت فشار روغن توسط پمپ روغن استفاده می کنند تا اجزای داخلی کمپرسور را روغنکاری کنند و همچنین بایستی وسیله کنترل فشار روغن را نیز داشته باشند تا اگر فشار به پایین تر از مقدار مجاز برسد، مدار فرمان را قطع کند و ما قصد داریم در این نوشته شما را با پرشر روغن و ایمنی فشار روغن آشنا کنیم.

کنترل کننده های ایمنی فشار روغن

امروزه چندین نمونه از این کنترل کننده وجود دارد. دو نمونه که از همگی معروفترند شامل: یکی کنترل کننده ایست که با لوله مسی فشار ساکشن کمپرسور و خروجی پمپ را کنترل می کند. مدل الکتریکی دارای یک سنسور ویژه است که مقدار خروجی پمپ روغن را حس کرده و تنها شامل یک کابل متصل به آن است و نیازی به لوله مسی نیست و طوری طراحی گردیده است که بعد از 120s مدار فرمان را قطع کند البته این مطلب در زمانی است که فشار به پایین تر از 9 psi برسد و در زمان خطا دادن پرشرها نیازمند به ری ست(دوباره راه اندازی) دستی هستند. در مدل های الکتریکی سنسور فشار یک سیگنال به مدول کنترل می فرستد تا در صورت افت فشار 7~9 psi مدار را قطع کند. این سیگنال باعث قطع مدار توسط مدول بعد از زمان تاخیر می گردد. این کنترل کننده نیز در صورتی که خطا بدهد، نیاز به ری ست دستی دارد. وقتی که اپراتور با عدم کارکرد سیستم تبرید مواجه می گردد یکی از عواملی که بایستی کنترل کند، پرشر روغن است. بعضی اوقات علت خطا دادن واضح است و می توان با دیدن ساید گلس و یا سیستم، علت را پیدا کرد.

چک لیست کنترل فشار روغن

در زیر دلایل اصلی خطا دادن پرشر را بیان کرده ایم:

 • سطح پایین روغن در کارتر
 • طراحی سیستم لوله کشی مبرد و یا سایز زنی به درستی انجام نگرفته است.
 • تجهیزات به درستی نصب نگردیده ویا درست کار نمی کند.
 • کمبود شارژ مبرد.
 • مبرد با روغن در کارتر مخلوط شده باشد.
 • کنترلرهای سیستم به درستی تنظیم نگردیده است.
 • مشکل الکتریکی وجود دارد.
 • کمپرسور ایراد فنی دارد.

سطح روغن در کارتر

روغن در کارتر بایستی دیده شود، در صورتی که سطح روغن بالا باشد مشکل وجود دارد، در بیشتر کمپرسورها سطح روغن بین ¼~1/2 ساید گلس بایستی باشد. کم بودن روغن در ساید گلس می تواند باعث خطا در پرشر روغن گردد. زیاد بودن روغن در کمپرسور نیز می تواند باعث بوجود آمدن اختشاش(turbulence) در کارتر گردد که نتیجه آن خطای فشار پایین روغن در پرشر روغن می شود. البته بالا بودن روغن در کارتر می تواند به خاطر ورود و مخلوط شدن مبرد در روغن باشد که در مباحث قبلی راجع به آن صحبت کرده ایم. اگر مقدار زیادی روغن در کارتر وجود داشته باشد، روغن زیادی بایستی از کمپرسور خارج گردد. اگر سطح روغن در کمپرسور پایین رفته باشد، بایستی علت کاهش سطح روغن را در کمپرسور پیدا کنیم.

لوله کشی مبرد

اگر روغن به درستی پس از خروج از خط دهش(discharge) دوباره از طریق خط مکش(suction) به کمپرسور باز نگردد. امکان وجود مشکل در خط مکش بسیار زیاد است و طراحی باید با دقت زیاد صورت گیرد. در صورت امکان خط مکش بایستی به کمپرسور شیب داشته باشد و کمترین میزان افت فشار را دارا باشد تا بتواند سرعت مناسب مبرد را در خط مکش تامین کند. سرعت کم مبرد باعث عدم بازگشت مناسب روغن به کمپرسور می گردد که در مبحث لوله کشی مبرد در مورد آن توضیح داده شده است.

شکل زیر اهمیت طراحی مناسب خط مکش را نشان می دهد.

تله روغن و رایزر مکش

این دو مطلب به صورت مساوی در طراحی لوله کشی مهم هستند. در هر رایزری که 3~4 ft طول دارند بایستی یک تله p شکل وجود داشته باشد. در رایزرهای طولانی ساکشن تله p شکل بایستی برای هر 20 ft رایزر عمودی وجود داشته باشد. در مجموع اگر رایزر خط ساکشن بالای اواپراتور باشد. استفاده از یک تله p شکل را در صورت امکان توصیه می کنیم که در خروجی اواپراتور نصب گردد. این تله حرکت روغن باعث مخلوط شدن مبرد با روغن شده و حرکت روغن به سمت کمپرسور را تسهیل می کند. تله روغن باعث مخشوش شدن جریان در تله شده و این جریان مخشوش قطرات روغن را شکسته و به قطرات ریز تبدیل می کند و با مبردی که به سرعت به کمپرسور باز می گردد، مخلوط شده و به کمپرسور باز می گردد.

بایستی در نصب لوله کشی دقت گردد که در جایی که مسیر لوله کشی عوض می گردد و یا مانعی در مسیر وجود دارد، این پدیده باعث بوجود آمدن یک تله روغن ناخواسته شده که روغن را جمع آوری می کند. در صورت امکان خط بین اواپراتور و کمپرسور بایستی مستقیم و کم پیچ و خم باشد.

سیستم های جدید

اگر سیستم نو باشد چه؟ بعضی اوقات روغن کافی به کمپرسور داده نشده است تا به لوله ها، اکومولاتورها، جداکننده های روغن، تله های روغن، اواپراتورها و کندانسورها اجازه چرخش روغن و بازگشت به کمپرسور داده شود.همیشه نیاز به یک مقدار روغن بعد از راه اندازی نرمال سیستم وجود دارد. بیشتر کمپرسورهای نو توسط سازنده برای 50ft طول لوله کشی، شارژ روغن می شوند. اپراتور بایستی با دقت میزان روغن مورد نیاز یک سیستم را در هنگام راه اندازی شارژ کند و در صورت وجود مشکل، بایستی قبل از شارژ روغن ایراد رفع گردد و به سیستمی که به حالت پایدار رسیده نباید روغن بدون هیچ دلیلی اضافه گردد.

بالانس کردن سیستم

هیچ وقت به تنظیمات اولیه یک اکسپنشن(شیر انبساط) اطمینان نکنید. این امکان خیلی وجود دارد که اکسپنشن بنا به شرایط محیطی و یا کارکردی و یا کاربرد و عدم طراحی مناسب سیستم نیاز به تنظیم داشته باشد.

یک سیستم با سوپرهیت پایین ریسک بازگشت مایع به کمپرسور را بالا می برد. اگر مایع مبرد به کارتر کمپرسور برسد، مشکل به سرعت گسترش می یابد. اگر مایع مبرد در زمان خاموشی در کمپرسور وجود داشته باشد، نمی توان سطح واقعی روغن را مشخص کرد. زمانی که کمپرسور دوباره راه اندازی می گردد کاهش فشار ناگهانی ساکشن باعث به جوش آمدن مایع مبرد موجود در کارتر شده و با روغن مخلوط می شود و تشکیل فومی سفید رنگ را میدهد و روغن را مجبور به ترک کمپرسور و ورود به سیستم می کند. در این حالت پمپ روغن مجبور به پمپ کردن مخلوط مایع مبرد و روغن به یاتاقانهای کمپرسور می شود که نتیجه این امر کاهش روغنکاری و از بین رفتن کمپرسور است که پمپ روغن علایم کم بودن سطح روغن را از خود نشان می دهد. این پدیده سبب خطا دادن پرشر روغن می گردد.

روغنی که کمپرسور راترک می کند بایستی برابر روغن ورودی به آن باشد.

شرایطی که باعث افزایش مافوق داغ بودن(superheat) بشود نتیجه آن سرعت کم گاز به کمپرسور است و معمولا از فشار کم ساکشن نتیجه می شود و همانطور که قبلا توضیح داده شد، کاهش سرعت مبرد باعث عدم بازگشت روغن در رایزرهای عمودی می گردد. اگر این شرایط باقی بماند، کمپرسور می تواند به کلی از روغن خالی گردد.

پیشنهاد می شود که سوپرهیت در کمپرسور12-15 درجه باشد. این مطلب وابسته به شرایط محلی و طول لوله کشی مبرد است. این سوپرهیت تضمین می کند که گاز برگشتی به کمپرسور خشک وخنک است.

تغییرات فصلی

بیشترین مشکلات پرشر فشار روغن زمان بین فصلها که دمای روز بالا و شبها خنک است، اتفاق می افتد. بیشتر مشکلات مکانیکی در طول روز بروز نمی کند بلکه این مشکلات در طول شب به دلایل مختلف بروز می کند.

ناکافی بودن مبرد در سیستم به دلیل کنترل فشار بالا می تواند نتیجه فشار ساکشن پایین را بدهد. اگر مبرد کم شارژ شود، اکسپنشن نمی تواند اواپراتور را به خوبی تغذیه کند و باعث بالا رفتن سوپرهیت و کاهش سرعت گاز می شود. سرعت کم گاز باعث بازگشت ضعیف روغن و در نتیجه باقی ماندن روغن در اواپراتور و سیستم لوله کشی می شود.

پایین بودن فشار بالای سیستم می تواند به دلیل سرد بودن هوای محیط باشد که می تواند بر روی اکسپنشن والو تاثیر بگذارد و اگر اکسپنشن به درستی انتخاب نشده باشد و یا برای شرایط فشار پایین انتخاب نشده باشد، نمی تواند اواپراتور را تغذیه کند. این شرایط باعث افزایش سوپرهیت، فشار ساکشن پایین و سرعت گاز کم می شود.

در طول  شبهای  سرد، گرمکن روغن کمپرسور زمانی که کمپرسور خاموش است، کمک می کند تا روغن زیاد سرد نشود. زمانی که روغن سرد است، روغن می تواند خیلی غلیظ شود و خیلی سخت حرکت کند. همچنین گرم کردن باعث عدم مخلوط شدن مبرد و روغن در کارتر می شود.

مخلوط شدن مایع مبرد و روغن

این پدیده در طول شبهای سرد به دلیل تغییرات فشار بوجود می آید. مبرد همیشه از جاهای گرمتر به جاهای سرد حرکت می کند. بنابراین زمانی که کمپرسور خاموش است، مبرد به سردترین قسمت های سیستم می رود، اگر کمپرسور سردترین جای سیستم باشد، مبرد به کارتر کمپرسور می رود. زمانی که کمپرسور دوباره راه اندازی می گردد، کاهش فشار ساکشن و کارتر باعث تبخیر مبرد شده و مبرد در حال تبخیر سریع با روغن مخلوط می شود وتشکیل فومی سفید رنگ می دهد. این پدیده زمانی رخ می دهد که گرم کن کارتر درست کار نکند و یا در زمان دیفراست که اواپراتور گرم تر از کمپرسور می باشد نیز این پدیده رخ می دهد.

این پدیده را می توان با استفاده از شیر برقی جهت پمپ دان کنترل کرد و نیاز به یک شیر برقی در خط مایع سیستم است. زمانی که سیستم دیفراست می کند و یا دما به میزان مناسب رسید، شیر برقی بایستی بسته گردد. این امر پتانسیل مخلوط شدن مبرد با روغن را در کمپرسور کاهش می دهد.

کنترل کننده های سیستم

این مطلب بسیار مهم است که کنترل کننده ها به درستی تنظیم گردد که شامل کنترل فشار پایین و بالا، کنترل کننده فن کندانسور و کنترل کننده های ویژه دیگر که سیستم نیاز دارد، می باشد و بایستی تمام تنظیمات را بر اساس تنظیمات شرکت سازنده انجام داد و در زمانی که انتظار آن نمی رود، تنظیمات نامناسب می تواند باعث خطای پرشر روغن گردد.

برقی

خطاهای پرشر روغن می تواند از مشکلات الکتریکی نیز باعث شود. هر مشکلی که در سیم پیچ کمپرسور بوجود آید و سبب بیش از حد داغ شدن سیم پیچ شود باعث می شود ترمیستور عمل کرده و تیغه آن باز می گردد. در کمپرسورهای کوچک که اورلود(overload) ندارند. این پدیده با خطای روغن بروز می کند. کمپرسور کار نکرده و نمی تواند فشار لازم را بوجود آورد و پرشر روغن شرایط روغن را دیده و خطا می دهد. مشکلات برقی می تواند شامل تغییرات ولتاژ، قطعی یک فاز باشد.

صحبت آخر

امروزه دانش تبرید پیشرفت کرده و نبایستی از بوجود آمدن سوال و پرسیدن آن ترسید. بعضی اوقات پرسیدن سوال درست می تواند باعث روشن شدن بسیاری از مطالب گردد.

 • آیا سیستم در طول شب نیز کار می کند. زمانی که اپراتور نزدیک سیستم نیست؟
 • فن اواپراتور می تواند بدون خاموش شدن کمپرسور خاموش گردد؟
 • چه مقدار در سردخانه در طول کارکرد و عدم کارکرد سیستم باز است؟
 • آیا فن اواپراتور در زمان باز کردن در سردخانه خاموش است؟

در این نوشته به صورت خلاصه بعضی از دلایل خطاهای روغن را بررسی کرده اما تمام مطلب بیان نگردیده است. اپراتور همیشه بایستی برای مشکلات غیر معمول آماده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه مشاورین این شرکت تماس بگیرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.