سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن کمپرسور برودتی و روانکاری آن

روغن کمپرسور برودتی و روانکاری آن

روغن صنعتی کمپرسور برودتی برای روانکاری کمپرسورهایی است که با استفاده از گاز آمونیاک یا فریون، عملیات سرمایش را انجام می دهند. در انتخاب روغن صنعتی مناسب برای کمپرسورهای برودتی یاد به نقطه ریزش و توده شدن روغن دقت کرد.

روغن خنک کننده یا روغن برودتی باید جداره داخلی کمپرسور را روانکاری نماید و همینطور گرمای کمپرسور را از بین ببرد , دستگاه کمپرسور را تمیز نماید و به مانند یک مایع درزگیر عمل کند و مصرف انرژی را نیز متعاقبآ کاهش دهد .

قسمتی از گرمای متراکم در جاهای دیگری از سیستم پراکنده می گردند. روغن کمپرسور همچنین به تمیز شدن کمپرسور خنک کننده کمک مینماید .

زمانیکه شما فیلتراسیون فعال دارید روغن باعث جابجایی ذرات آلوده موجود در سیستم به فیلتر و سپس خروج از سیستم می گردد .

سیستم های خنک کننده همچنین حاوی تعداد متنوعی از سطوحی میباشند که غیر قابل دسترس هستند و نیازمند درزگیری اند .مانند دیواره پیستون و فیلتر .روغن کمپرسور سطوح مورد نظر را درزگیری می نماید و مانع عبور گازهای خنک کننده می شود .

عوامل دیگری که توسط روغن خنک کننده انجام می پذیرد عبارتند از کنترل کف و کاهش صداهای بوجود آمده از حرکت قطعات کمپرسور .

انتظار می رود که حضور روغن کمپرسور در سیستم باعث ارتقاء کیفیت انتقال حرارت سیستم گردد که باعث ارتقاء کلی سیستم میشود .