سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روانکاری روغن گردشی

روانکاری روغن گردشی

روغن گردشی
روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

استاندارد هایی که بیشتر در مورد روغن گردشی مورد استفاده قرار می کیرد، عبارتند از:

 • روغن های روانکار CL ( استاندارد DYN 51517 Part 2 )
 • روغن های L-TD ( استاندارد DIN 51515 )
 • روغن های CLP ( استاندارد DIN 51517Part 3، در مواردی که خاصیت تحمل بار بیشتری مورد نیاز است.)

یک سیستم روانکاری گردشی شامل قسمت های زیر است:

 • مخزن

حجم مخازن روغن به عوامل مختلفی بستگی دارد. در صورتی که روغن برگشتی به مخازن دارای آلودگی زیادی باشد، مخزن باید حداقل دارای توقف۴۰دقیقه ای باشد تا این آلودگی ها از روغن جدا می شوند. درصورت تمیز بودن روغن برگشتی، می توان زمان توقف را در مخازن به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش داد. عامل موثر دیگری که باید در نظر گرفته شود، توانایی مخازن در انتقال گرما است. استفاده از یک مخزن بزرگتر می تواندموجب صرفه جویی در استفاده از مبدل های حرارتی و وسایل کنترل دما شود.

 • گرمایش مخزن
  معمولا از انواع روش های گرمایش در مخازن استفاده می شود. مهم ترین دلیل این امر این است که اکثر وسایل کنترل جریان در یک سیستم روانکاری از نوع شیر های ساده سوزنی یا اریفیس می باشد و همچنین استفاده از این روش ها سبب ایجاد ثبات در گرانروی روغن می شود. گرانروی روغن را می توان با اندکی بالاتر نگه داشتن دمای سیستم از دما محیط کنترل کرد.دلیل استفاده از گرم کن در مخازن ایجاد سیالیت مناسب در شرایط دما سرد و کمک به جدایی هوا از روغن برگشتی می باشد. سیستم گرمایش می تواند به صورت الکتریکی یا با استفاده از بخار باشد. هر دوی این روش ها نیاز به کنترل سطح روغن و کنترل سطح روغن دما دارند.
 • پمپ

معمولا از پمپ های جابجایی مثبت (دنده ای یا پیچشی ) در این سیستم ها استفاده می شود. ضمنا گریز از مرکز نیز در مواردی که گرارنروی کمی مورد نیاز باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد ( مانند سیستم روغن توربین ). پمپ های پیستونی نیز در کاربردهای فشار بالا به کار می روند. پمپ ها معمولا با استفاده از یک موتورالکتریکی کار می کنند.

 • فیلتر

نوع فیلترها ی مورد استفاده به سطح تمیزی از روغن بستگی دارد. در صورت وجود آلودگی قابل ملاحضه در روغن و وجود وسایل حساس مانند یاتاقان ها در یک سیستم، معمولا از دو فیلتر ک به صورت سری در مدار قرار داده شده اند، به منظور فیلتراسیون روغن استفاده می شود.

 • سرمایش

از سیستم سرمایشی در مخازن تنها هنگامی استفاده می شود که به علت وجود اصطکاک در فرایند روغن کاری، روغن که بیش از اندازه گرم شده باشد و این گرما به صورت طبیعی ازروغن خارج نشود. در صورت خنک نکردن روغن، گرمای بیش اندازه موجب خرابی روغن می گردد.

 • سیستم کنترل و اندازه گیری

تمامی سیستم های بالا نیاز به وسایل و پارامترهای فراوانی به منظور کنترل عملکرد سیستم روانکاری دارند. از سیستم های کنترل به منظور کنترل جریان گردشی استفاده می شود.