سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی 

نوع گریس(نوع غلظت دهنده) نوع روغن پایه محدوده دمای کارکردC)) مقاومت در برابر آب توضیحات
1 صابون سدیم معدنی (نفتی) 20 تا 100 مقاوم نیست با آب آمولسیون تشکیل می دهد.در برخی شرایط ممکن است مایع شود
2 صابون لیتیم معدنی(نفتی) 30 تا 120 مقاوم تاc90 گریس چند منظوره است. با آب امولاسیون تشکیل می دهد و اگر مقدارش بیشتر باشد نرمتر می شود.
3 صابون کمپلکس لیتیوم معدنی(نفتی) 30 تا 140 مقاوم گریس چندمنظوره با مقاومت حرارتی بالا
4 صابون کلسیم معدنی(نفتی) 20 تا 70 کاملا مقاوم قابلیت آب بندی مناسب در برابر آب. آب نفوذی را جذب نمی کند.
5 صابون آلومینیوم معدنی(نفتی) 20 تا 70 مقاوم قابلیت آب بندی مناسب در برابر آب
6 صابون کمپکس سدیم معدنی(نفتی) 30 تا 160 مقاوم تاc80 مناسب برای استفاده در دما و فشار بالا
7 صابون کمپلکس کلسیم معدنی(نفتی) 30 تا 120 کاملا مقاوم گریس چندمنظوره مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
8 صابون کمپلکس باریم معدنی(نفتی) 20 تا 120 کاملا مقاوم مقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
9 پلی اوره معدنی(نفتی) 20 تا 160 مقاوم مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا
10 صابون کمپلکس آلومینیوم معدنی(نفتی) 30 تا 140 مقاوم مناسب برای دما، فشار و سرعت بالا (برحسب ویسکوزیته روغن پایه)
11 بنتون معدنی(نفتی) 20 تا 160 مقاوم گریس ژله ای، مناسب برای دماهای بالا در سرعت پائین
12 صابون لیتیوم استر(سنتزی) 60 تا 160 مقاوم گریس ژله ای، مناسب برای دماهای بالا در سرعت پائین
13 صابون کمپلکس لیتیوم استر(سنتزی) 50 تا 160 مقاوم گریس چندمنظوره قابل استفاده در محدوده وسیعی از دماها
14 صابون کمپلکس باریم استر(سنتزی) 40 تا 120 مقاوم مقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای سرعت های بالا و دمای پائین
15 صابون کمپلکس کلسیم استر(سنتزی) 40 تا 120 مقاوم مقاوم در برابر بخار آب. مناسب برای سرعت های بالا و دمای پائین
16 صابون لیتیوم سیلیکون 40 تا 170 کاملا مقاوم مناسب برای دماهای پائین و بالا در فشارهای پائین و سرعت های کم تا متوسط

جدول سازگاری انواع گریس ها

  لیتیوم کلسیم لیتیوم /کلسیم کمپلکس لیتیوم کمپلکس کلسیم کمپلکس آلومینیوم بنتون پلی اوره
لیتیوم yes yes yes yes No No No yes
کلسیم yes yes yes yes No No yes yes
لیتیوم /کلسیم yes yes yes yes No No No yes
کمپلکس لیتیوم yes yes yes yes yes yes No yes
کمپلکس کلسیم No No No yes yes No No yes
کمپلکس آلومینیوم No No No yes No yes No yes
بنتون No yes No No No No yes No
پلی اوره yes yes yes yes yes yes No yes
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.