سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

انبارداری روانکارها

انبارداری روانکارها

حمل :

به معنای فرآیند انتقال روانکارها از انبار فروشنده به انبار مصرف کننده است. هرگونه جابجایی روانکار در انبار و کارگاه فروشنده یا مصرف کننده، قبل از مصرف نیز شامل این تعریف می باشد. به طورکلی به دلیل مسائل ایمنی و بهداشت، استاندارد متداول بسته بندی در اکثر نقاط دنیا، به ویژه درکشورهای توسعه یافته به صورت مظروف است .

انبارداری :

حفظ محصول در فاصله زمانی حمل به هنگام خرید تا زمان مصرف روانکارهاست.

انواع انبارداری :

 • انبارداری در محوطه باز
 • انبارداری در محوطه سرپوشیده

به طورکلی انبارداری در محوطه سرپوشیده نسبت به محوطه باز ترجیح داده می شود. حتی اگر فضا محدود هم نباشد، باید بسته بندی های روانکار را در ظرف های کم حجم خریداری و نگهداری کرد.

معایب انبارداری در محوطه باز :

 • ناخوانا شدن مشخصات روانکار بر روي بشکه به مرور زمان تحت تاثیر آب و هوا
 • نشت یا آلودگی روانکار در اثر زنگ زدگی تدریجی بدنه بشکه تحت تاثیر رطوبت و غیره
 • نفس بشکه به دلیل انقباض و انبساط روانکار

توجه : عدم استفاده از ظروف گالوانیزه برای نقل و انتقال روانکارها
درصورتی که روغن های حل شونده در زمان طولانی مدت در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد قرار گیرند، باعث جدا شدن ماده افزودنی امولسیون کننده از روغن و دوفاز شدن محلول امولسیون روغن و آب در زمان کار خواهد شد.

مهمترین علل فساد روانکارها در داخل انبار عبارتند از :

 • آلودگی
 • قرار گرفتن در معرض دمای بسیار پایین
 • نگهداری طولانی مدت
 • قرار گرفتن در معرض دمای بسیار بالا

انبارش در محیط های سرپوشیده

 • ایجاد محیطی خشک، تمیز، معتدل و عاري از رطوبت
 • مجهز بودن به وسائل اطفاء حریق
 • چیدمان بشکه هاي روانکارها بر روي پالت در حالت قرار گرفتن درب هاي کوچک بشکه به صورت افقی
 • تجهیز انبار به سیستم تهویه، پمپ هاي انتقال روغن و پمپ هاي دستی
 • استفاده از وسائل حمل و نقل روانکار مانند چهارچرخه و لیفتراك
 • چیدن روانکارها در انبار به صورت FIFO (روانکارهایی که ابتدا وارد انبار شده اند، اول مصرف شوند)
 • تمیز نگه داشتن کف انبار طبق برنامه منظم (استفاده از خاك اره یا ماده جاذب دیگري براي تمیز کردن روغن از کف انبار)

انبارش در محیط های باز

 • انبارکردن روانکارها دور از مناطق پر گرد و غبار و آلوده
 • قراردادن بشکه ها زیرسقف موقتی
 • قرار دادن بشکه ها بر روي بلوك هاي سیمانی به منظور جلوگیري از نفوذ رطوبت (حداقل فاصله بشکه ها از سطح زمین باید 20 سانتیمتر باشد)
 • چیدن بشکه ها به صورت افقی به حالت 3 بشکه در ردیف پایین و 2 بشکه درردیف بالا
 • قرار دادن سوراخ هاي درب بشکه به موازات خط افقی براي جلوگیري از تنفس بشکه ها
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.