سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

از روغن های هیدرولیک برای انتقال قدرت و حرکت توسط فشار و جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد. رابطه فشار و جریان به صورت برعکس بوده به این صورت که هنگامی که فشار بالا می رود جریان کاهش پیدا کرده و زمانی که فشار کاهش می یابد جریان افزایش پیدا می کند. برای تمام سیستم های هیدرولیک جریان باعث حرکت شده و بدون وجود روغن که دارای ویژگی های خاصی باشد سیستم قادر به حرکت نمی باشد.

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟
 روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

عملکرد روغن هیدرولیک صنعتی

 1. انتقال قدرت از یک نقطه به نقطه دیگر
 2. روانکاری قطعات مختلف یک سیستم و حفاظت از قطعات در برابر اصطکاک، سایش و زنگ زدگی
 3. انتقال حرارت ایجاد شده در سیستم
 4. آب بندی و تامین فشار

نحوه انتخاب روغن هیدرولیک صنعتی مناسب

مهمترین مسائلی که در رابطه با عملکرد روغن باید در نظر گرفت، عبارتند از:

 1. درجه حرارت عملکرد
 2. گرانروی روغن
 3. سازگاری روغن با مواد تشکیل دهنده سیستم (از قبیل سیل ها، مواد پلاستیکی و لاستیکی)
 4. مقاومت لایه روغن
 5. فشار سیستم و سرعت جواب دهی سیستم
مهمترین خواص یک روغن هیدرولیک که باید مد نظر قرار گیرد، به شرح زیر است:
 • گرانروی: از آن جایی که فشار و درجه حرارت عملکرد، به طور مستقیم روی گرانروی روغن اثر می گذارد، انتخاب اولیه روغن باید بر اساس گرانروی آن باشد.

گرانروی روغن های هیدرولیک بر اساس طبقه بندی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) می باشد. در این طبقه بندی، عددهای بیشتر، نشان دهنده گرانروی بیشتر است. به عنوان مثال، یک روغن هیدرولیک ISO 32 دارای گرانروی تقریبا مساوی با یک روغن موتور SAE 10 و گرانروی یک روغن دنده SAE 75 W می باشد. گرانروی یک روغن هیدرولیک ISO 100 تقریبا برابر گرانروی یک روغن موتور SAE 30 و گرانروی یک روغن دنده SAE 80 W می باشد.

 • مواد افزودنی:  به طور کلی روغن های هیدرولیک به سه دسته اصلی تقسیم می شوند
 1. روغن هایی که دارای خاصیت جلوگیری از زنگ زدگی و اکسیداسیون هستند. (R&O)
 2. روغن هایی که دارای خاصیت ضدسایش هستند. (AW)
 3. روغن هایی که دارای شاخص گرانروی بالا و خاصیت ضدسایش هستند. (HVI ,AW)

روغن های هیدرولیک ضدسایش دارای یک ماده افزودنی ضدسایش، یک ماده ضدزنگ و یک ماده افزودنی ضداکسیداسیون می باشد. از طرف دیگر یک روغن هیدرولیک صنعتی چند منظوره با کیفیت عالی، ممکن است شامل مواد افزودنی به شرح زیر باشد.

انواع افزودنی روغن
 1. مواد افزودنی فشارپذیر (EP)
 2. مواد افزودنی ضدسایش (AW)
 3. مواد بازدارنده اکسیداسیون
 4. مواد افزودنی بازدارنده زنگ زدگی و خوردگی
 5. مواد افزودنی ضدکف
 6. مواد افزودنی جدا کننده آب
 7. مواد افزودنی بهبود دهنده شاخص گرانروی

روغن هیدرولیک با کیفیت عالی باید دارای خواص زیر باشد:

 1. در برابر اکسیداسیون و گرما مقاوم باشد.
 2. در برابر هیدرولیز مقاوم باشد.
 3. دارای خاصیت حفاظت از زنگ زدگی باشد.
 4. دارای خاصیت جدا شدن از آب باشد.
 5. دارای خاصیت ضدسایش باشد. این خاصیت در سیستم های هیدرولیک امروزی که در فشار بالا کار می کنند، بسیار ضروری است.