سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن موتورهای گاز سوز

روغن موتورهای گاز سوز

روغن موتورهای گاز سوز

روغن موتورهاي گاز سوز به لحاظ مشخصات فنی با اندکی اختلاف  مشابه روغن موتورهای بنزینی و دیزلی می‌باشند.

تفاوت اساسي موتورهاي گاز سوز با موتورهاي درون سوز،دمای بالای کارکرد این موتورها می باشد، که منجر به نیتراسیون و تولید گاز های سمی و خطرناک مونوکسید نیتروژن ، دی اکسید نیتروژن و افزایش احتمال اکسیداسیون و تولید رسوب و لجن می شود.

مقاومت در مقابل اکسیداسیون و نیتراسیون که غالبا در شرایط عملکردی دمای بالا رخ می دهد و بازدارنده های خوردگی در صورت نامرغوب بودن گاز مصرفی از عوامل کلیدی  در انتخاب روغن موتور های گاز سوز می باشد.

به منظور اجتناب از تخریب و مسموم شدن مبدل های كاتاليستی و افزایش عمر آن ها، مقدار فسفر در افزودنی های این روغن ها می بایست کنترل شده باشد.

روغن موتور‌های گازسوز بر اساس مقدارخاکستر حاصل از احتراقشان طبقه بندی می شوند: – روغن های بدون خاکستر (کمتر از 0.1 درصد خاکستر سولفاته دارند). – روغن های با خاکستر کم (حاوی 0.2 تا 0.6 درصد خاکستر سولفاته هستند). – روغن های با خاکستر متوسط (حاوی 0.7 تا 1.2 درصد خاکستر سولفاته هستند). – روغن های با خاکستر بالا (حاوی بیش از 2 درصد خاکستر سولفاته هستند).

روغن موتورهای گاز سوز

مزیت استفاده از روغن موتورهای خودروی گاز سوز

نکته بعدی که باید به آن اشاره نمود این است که، چون سوخت گاز بهتر از بنزین می‌سوزد، روغن این موتورها نیز هیچ احتیاجی به مواد پاک‌کننده نخواهد داشت.

البته موتور خودروها در ایران دوگانه سوز هستند، پس روغن‌ موتورها باید این قابلیت را داشته باشند که برای زمان استفاده از بنزین نیز این خاصیت را حفظ کنند.

در آخر باید گفت که روغن موتور مخصوص خودروی گازسوز ، محفاظت بهتری از سوپاپ خودروها خواهد نمود.