روغن موتورخانه
روغن موتورخانهReviewed by روغن شل on Apr 18Rating: 5.0روغن موتورخانهاگر دستگاه از سوخت مایع مانند گازوئیل استفاده نماید باید در محل موتورخانه منبع روزانه با تجهیزات انتقال در نظر گرفته شود

روغن موتورخانه

اگر دستگاه از سوخت مایع مانند گازوئیل استفاده نماید باید در محل موتورخانه منبع روزانه با تجهیزات انتقال در نظر گرفته شود و اگر سوخت گاز باشد باید تجهیزات لازم مسیر انتقال گاز با لوازم ایمنی و کنترل و بالانس خط در نظر گرفته شوند.

وجود یک مخزن جهت ذخیره سازی روغن در نظر گرفته شود که در صورت نیاز از طریق یک دستگاه پمپ پرکن روغن منتقل شود.

در خیلی از موارد نیز جهت تخلیه ایمن و فوری روغن نیز یک منبع تخلیه در زیر زمین و پایین تر از بویلر و خط روغنداغ در بیرون موتورخانه در نظر گرفته می شود.