سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن موتورخانه

روغن موتورخانه

روغن موتورخانه

اگر دستگاه از سوخت مایع مانند گازوئیل استفاده نماید باید در محل موتورخانه منبع روزانه با تجهیزات انتقال در نظر گرفته شود و اگر سوخت گاز باشد باید تجهیزات لازم مسیر انتقال گاز با لوازم ایمنی و کنترل و بالانس خط در نظر گرفته شوند.

وجود یک مخزن جهت ذخیره سازی روغن در نظر گرفته شود که در صورت نیاز از طریق یک دستگاه پمپ پرکن روغن منتقل شود.

در خیلی از موارد نیز جهت تخلیه ایمن و فوری روغن نیز یک منبع تخلیه در زیر زمین و پایین تر از بویلر و خط روغنداغ در بیرون موتورخانه در نظر گرفته می شود.