سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

دلایل بازگشت روغن کمپرسور به سیستم

دلایل بازگشت روغن کمپرسور به سیستم

دلایل بازگشت روغن کمپرسور به سیستم

1-    کاهش حجم روغن کمپرسور و اخلال در عملیات روغن‌کاری، عامل اصلی خرابی کمپرسورها می‌باشد و در بسیاری موارد موجب عمل نمودن کلید کنترل ‌فشا رروغن (LPS) عمل می‌شود و از ادامه کار دستگاه ممانعت به‌عمل می‌آورد. دلایل بازگشت روغن کمپرسور به سیستم معایب اصلی خارج شدن روغن کمپرسور در سیکل تبرید 2-    روغن با چسبیدن به جدار لوله‌های کندانسور و اواپراتور، انتقال‌حرارت از مبدل‌حرارتی را کاهش می دهد و در نتیجه ظرفیت این تجهیزات کاهش می‌یابد. 3-    حرکت روغن در لوله‌ها و رایزرها و همچنین شیرانبساط، می‌‎تواند با ایجاد گرفتگی، عملکرد دستگاه را مختل نماید. 4-    عبور روغن از لوله‌ها، سطح تماس مبرد با لوله را کاهش می‌دهد، همچنین سطح مفید داخلی لوله را کاهش می‌دهد و با توجه به رابطه دارسی، کاهش قطر موجب افزایش افت‌فشار و افزایش سرعت‌گاز در لوله‌ها می‌شود. نکته: جداکننده روغن هیچ‌گاه به طور 100% روغن را از مبرد جدا نخواهد کرد و همواره مقدار کمی روغن در سیکل جریان دارد. از مزایای وجود جریان روغن در سیکل‌تبرید، تسهیل در نشت‌یابی دستگاه می‌باشد، چراکه وجود کوچکترین نشتی با خروج مقداری روغن از محل نشتی با چشم قابل روئیت می‌باشد. نکات مهم در نصب و استفاده از جداکن روغن : 1-    قبل از راه‌اندازی جداکن روغن برای اولین بار، الزاما باید مقداری روغن مناسب در آن تزریق نمود. این مقدار شارژ اولیه برای معلق نگه‌داشتن شیرتعلیق (FloatingValve) لازم است در ادامه کار دستگاه نیز، این مقدار روغن در جداکننده روغن باقی می‌ماند. 2-    محل نصب جداکننده روغن نباید خنک و یا در مسیر جریان هوا نصب گردد، چراکه خنک شدن جداکننده روغن می‌تواند باعث سرد شدن مایع‌مبرد و کندانس آن شود. 3-    در مواردی که دمای محل نصب جداکننده روغن پائین باشد، استفاده از یک هیترگرمکن روغن الزامی می‌‌باشد. 4-    در محل‌هایی که جداکننده روغن پائین تر از کندانسور قرار گرفته باشد، بهتر است خط گاز داغ بعد از جداکننده روغن، ابتدا به سطحی بالاتر از کندانسور برسد، سپس با شیب 1% به طرف کندانسور امتداد پیدا کند تا اگر گازداغ در این مسیر کندانس شود، حتی‌الامکان به‌طرف کندانسور جریان یابد و به جداکننده روغن سرازیر نشود. جداکننده روغن در سیستم‌های زیر پیشنهاد می‌گردد: 1-    سیستم‌هایی با دمای اواپراتور زیر صفر درجه 2-    سیستم‌های تبرید با طول لوله‌کشی زیاد و یا تعدد اواپراتور 3-    سیستم‌هایی که از نظر ظرفیت متغیر باشد 4-    سیستم‌هایی که احتمال خروج روغن از آنها زیاد باشد 5-    در سیستم‌هایی که بازگشت روغن به کمپرسور به راحتی امکان‌پذیر نیست