سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

خرید گریس شل

خرید گریس شل

خرید گریس شل

گريس ها مهمترين و بهترين روان كننده هاي ماشين آلات صنعتي ميباشد. طبعا مقدار استفاده از آن به با توجه به سرويس دهي متفاوت ميباشد. همه ي توليد كنندگان قبول دارند كه ياتاقان هاي ضد انفجار هرگز نبايد بيش از حد چرب شوند.

اين امر به ويژه در مورد ياتاقان هاي پر سرعت صادق است كه در آن خرد شدن روغن بيش از حد منجر به گرماي بيش از حد مي شود. با افزايش مقدار گريس شل، دماي ياتاقان ها افزايش پيدا ميكند.

گريس هاي شل و نسوز از انواع گريس ها تشكيل شده است كه ميتوان روغن هاي صنعتي و طبيعي و يا غليظ كننده ها كه عموما براي مصارف صنعتي استفاده ميشود در دو حالت جامد و نيمه جامد نام برد.

گريس هاي نسوز را در دماي بسيار بالا حرارت ميدهند و به آن مواد افزودني اضافه ميكنند تا در هنگام مصرف و درجه حرارت بالا بتواند بهترين بازدهي را داشته باشد. در اين مقاله ما شما را با چند نمونه از گريس هاي نسوز و گريس هاي شل نسوز آشنا خواهيم كرد تا در هنگام خريد بتوانيد بهترين انتخاب را داشته باشيد.

خرید گریس شل

توصيه هاي كلي براي گريس هاي نسوز

بلبرينگ را كاملا با گريس شل شارژ كنيد تا اطمينان حاصل شود كه اطراف آن و كاملا چرب باشد. محفظه ي ياتاقان را تا نيمه ازگريس شل پر كنيد. ساختار و دماي زياد آن ممكن است ساختار گريس هاي شل را به طور دائم تغيير دهد، در اين صورت باعث نرم شدن گريس ميشود و به حركت وسايل صنعتي بسيار كمك ميكند.

در بعضي از مواقع هر چه حرارت دستگاه بالاتر باشد به دليل احتمالي گريس شل شده يا تغيير در ساختار آن بايد آن را با گريس هاي نسوز روغن كاري كنيد. هميشه چربي بيش از حد در مورد گريس هاي نسوز صحيح نيست. به عنوان مثال با ياتاقان آستين، تا هنگامي كه از انتهاي بلبرينگ خارج نشود ممكن است حفظ شود و همين مورد در قلاب هاي صنعتي نيز صادق است.

اثر بخشي روغن هاي شل

روغن هاي شل در فرايند روان سازي بازدهي فراواني دارد، همانطور كه ويسكوزيته آنها كمتر تحت تاثير تغييرات دما قرار گرفته و با روغن هاي فرآوري شده مشابهي مورد استفاده قرار ميگيرند. در حقيقيت، روغن هاي شل از شاخص ويسكوزيته بالايي برخوردار هستند كه نسبت به تغييرات دما بي تاثير است. اين بدان معني است كه ويسكوزيته روغن از حداقل تغيير وجود خواهد داشت.

اگر روغن هاي شل در ماشين كاري نيز كمتر از روغن معمولي نيز تغيير كند شدت براي افزايش و توليد درجه حرارت بالاتر بود. روغنهاي شل تا شش برابر كمتز از جايگزين هاي فومي توليد ميشود، فن آوري هاي نفتي معمولي و خواص روغن هاي شل و گريس ها براي ماشين آلات ميتواند بهترين روند براي رو به رشد شدن اين صنعت باشد.

گريس شل

گريس ها مهمترين و بهترين روان كننده هاي ماشين آلات صنعتي ميباشد. طبعا مقدار استفاده از آن به با توجه به سرويس دهي متفاوت ميباشد. همه ي توليد كنندگان قبول دارند كه ياتاقان هاي ضد انفجار هرگز نبايد بيش از حد چرب شوند.

اين امر به ويژه در مورد ياتاقان هاي پر سرعت صادق است كه در آن خرد شدن روغن بيش از حد منجر به گرماي بيش از حد مي شود. با افزايش مقدار گريس شل، دماي ياتاقان ها افزايش پيدا ميكند.

گريس هاي شل و نسوز از انواع گريس ها تشكيل شده است كه ميتوان روغن هاي صنعتي و طبيعي و يا غليظ كننده ها كه عموما براي مصارف صنعتي استفاده ميشود در دو حالت جامد و نيمه جامد نام برد. گريس هاي نسوز را در دماي بسيار بالا حرارت ميدهند و به آن مواد افزودني اضافه ميكنند تا در هنگام مصرف و درجه حرارت بالا بتواند بهترين بازدهي را داشته باشد. در اين مقاله ما شما را با چند نمونه از گريس هاي نسوز و گريس هاي شل نسوز آشنا خواهيم كرد تا در هنگام خريد بتوانيد بهترين انتخاب را داشته باشيد.

خرید گریس شل

توصيه هاي كلي براي گريس هاي نسوز

بلبرينگ را كاملا با گريس شل شارژ كنيد تا اطمينان حاصل شود كه اطراف آن و كاملا چرب باشد. محفظه ي ياتاقان را تا نيمه ازگريس شل پر كنيد.

ساختار و دماي زياد آن ممكن است ساختار گريس هاي شل را به طور دائم تغيير دهد، در اين صورت باعث نرم شدن گريس ميشود و به حركت وسايل صنعتي بسيار كمك ميكند.

در بعضي از مواقع هر چه حرارت دستگاه بالاتر باشد به دليل احتمالي گريس شل شده يا تغيير در ساختار آن بايد آن را با گريس هاي نسوز روغن كاري كنيد.

هميشه چربي بيش از حد در مورد گريس هاي نسوز صحيح نيست. به عنوان مثال با ياتاقان آستين، تا هنگامي كه از انتهاي بلبرينگ خارج نشود ممكن است حفظ شود و همين مورد در قلاب هاي صنعتي نيز صادق است.

اثر بخشي روغن هاي شل

روغن هاي شل در فرايند روان سازي بازدهي فراواني دارد، همانطور كه ويسكوزيته آنها كمتر تحت تاثير تغييرات دما قرار گرفته و با روغن هاي فرآوري شده مشابهي مورد استفاده قرار ميگيرند. در حقيقيت، روغن هاي شل از شاخص ويسكوزيته بالايي برخوردار هستند كه نسبت به تغييرات دما بي تاثير است.

اين بدان معني است كه ويسكوزيته روغن از حداقل تغيير وجود خواهد داشت. اگر روغن هاي شل در ماشين كاري نيز كمتر از روغن معمولي نيز تغيير كند شدت براي افزايش و توليد درجه حرارت بالاتر بود.

خرید روغن شل

روغنهاي شل تا شش برابر كمتز از جايگزين هاي فومي توليد ميشود، فن آوري هاي نفتي معمولي و خواص روغن هاي شل و گريس ها براي ماشين آلات ميتواند بهترين روند براي رو به رشد شدن اين صنعت باشد.