سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

اطلاعات مهم درباره روغن ترانسفورماتور

اطلاعات مهم درباره روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور بخش تصفیه شده روغن معدنی می باشد که در دمای بین 250 تا 300 درجه سانتی گراد به جوش آمده است . این روغن پس از تصفیه از لحاظ شیمیایی کاملاً خالص بوده و تنها شامل هیدرو کربنهای مایع می باشد. 

کار اصلی روغن

بطور کلی دلایل اصلی بکار بردن روغن‌ها در ترانسفورماتور‌ها را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:

١ – عایق کاری الکتریکی

٢ – کنترل درجه حرارت داخل ترانس و انتقال حرارت

٣ – جلوگیری از خوردگی مواد عایق و قسمتهای فلزی ترانسفورماتور

٤ – طول عمر زیادتر و تضمین پایداری شیمیایی برای ترانسفورماتور

٥ – آب بندی و جمع آوری و حمل مواد ناخالص ناشی از کاربرد به خارج از محیط سیستم

٦ – خاموش کردن جرقه الکتریکی

اطلاعات مهم روغن ترانسفورماتور:

گاز کروماتوگرافی

تجزیه و تحلیل گازهای قابل احتراق محلول در روغن اطلاعات مهمی را از وضعیت ترانسفورماتورهای در حال بهره برداری در اختیار می گذارند. از این روش شناسایی اشکالات و روند گسترش آنها قابل پیگیری می باشد.

  • اندازه گیری متانول در روغن

عمر عایق جامد برابر با عمر ترانسفورماتور است. اخیرا اثبات شده رابطه خطی میان میان متانول ازاد شده و DP کاغذ وجود دارد که امکان شناسایی پیری کاغذ را در مراحل ابتدایی و پیش از تشکیل فوران در اختیار می گذارد.

  • اسیدیته و کشش بین سطحی

اسید همواره از تجزیه یا اکسیداسیون روغن تولید می شود. اسید در حضور اب و اکسیژن,سیستم عایقی ترانس را مورد تهاجم قرار می دهد به نحوی که افزایش اسیدیته روغن همراه با کاهش بین سطحی و تیره شدن روغن می باشد.

  • رطوبت محلول در روغن

رطوبت به خصوص در مجاورت اکسیژن همواره به عنوان یک خطر جدی سلامت ترانس را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین می بایست رشد مقدار آب محلول در روغن ترانسفورماتور به دقت زیر نظر گرفته شود.

  • ولتاژ شکست و ذرات معلق

اندازه گیری ذرات معلق در کنار تست ولتاژ شکست, بهره بردار را از وجود آلاینده های معلق اگاه و تصمیم گیری به منظور پالایش و رطوبت زایی را ممکن می سازد.

  • اندازه گیری انتی اکسیدان

روغن ترانس حاوی مواد افزودنی آنتی اکسیدان است.اندازه گیری آن میزان مقاومت روغن در برابر اکسیداسیون را نشان می دهد.

  • تانژانت دلتا

جزیی از مشخصات همیشگی ترانس می باشد. تانژانت دلتا به مقدار مولکول های یو نیزه شده و قطبی موجود در روغن بستگی دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.