سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

آزمایش تخصصی روانکارهای صنعتی

آزمایش تخصصی روانکارهای صنعتی

روانکار در یک دستگاه همانند خون در بدن انسان است و با همان پیچیدگی‌هایی که عملکرد خون در رساندن مواد مورد نیاز به قسمت‌های مختلف بدن و جمع آوری مواد زائد می‌کند، روانکار نیز بسیاری از آلودگی‌ها را از محیط عملکرد قطعات دور کرده و مواد مورد نیاز آنها را از قبیل مواد جلوگیری‌کننده از سایش، مواد مقاوم در برابر فشارهای بالا، EP، مواد محافظت‌کننده در برابر خوردگی و غیره را در اختیار قطعات قرار می‌دهد.

جهت کنترل کیفی ویژگی های روانکارهای صنعتی، طبق استانداردهای بین المللی و ملّی، اندازه گیری پارامترهای متعدد الزامی می باشند. نتایج آنالیزی حاصل از این آزمایشات، جهت تعیین نوع روانکارها و کیفیت آنها بسیار ضروری است.  این آزمایشات عبارتند از:

۱-آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال (Flash Point)

۲-آزمون اندازه گیری نقطه ریزش (Pour Point)

۳-آزمون اندازه گیری میزان کف روغن موتور

۴-آزمون اندازه گیری میزان گرانروی در دمای۱۰۰و ۴۰ درجه سانتیگراد

۵-آزمون اندازه گیری چگالی

۶-آزمون اندازه گیری عدد قلیایی کل

۷-آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی

۸-آزمون اندازه گیری میزان آب روغن (کارل فیشر)

۹-آزمون اندازه گیری میزان فراریت-تبخیر (نوآک)

۱۰-آزمون اندازه گیری میزان عناصر موجود در روغن موتور (نشر و جذب اتمی)

۱۱-آزمون اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس

۱۲-آزمون اندازه گیری میزان نفوذپذیری گریس کارکرده و کارنکرده

۱۳-آزمون اندازه گیری میزان رنگ روغن ها

۱۴-تعیین شاخص گرانروی

۱۵-اندازه گیری پایداری برشی

بخش فنی شرکت پارسیس سگال پویا با آزمایش تخصصی محصولات درآزمایشگاه، شما را درانتخاب و خرید بهترین روانکارها یاری می رساند.