سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن کمپرسور شل

ادامه مطلب
روغن کمپرسور

روغن کمپرسور

ساختمان هر کمپرسور بسته به نوع کمپرسور، ظرفیت کمپرسور و سیالی که قصد فشرده سازی آن را در سیستم داریم، متفاوت است.