سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

ویژگی روغن انتقال حرارت

ادامه مطلب
روغن انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت

بخش وسیعی از عملکرد فرآیندهای صنعتی این روزها با تولید زیاد گرم وابسته شده اند و برای اینکه کارکرد مناسبی را از خودشان نشان بدهند ما به سیستم های سرمایشی و گرمایشی متفاوتی نیاز داشته ایم.