روغن شل(شرکت پارسیس سگال پویا)

روغن شل(شرکت پارسیس سگال پویا)

روغن شل(شرکت پارسیس سگال پویا)   دسته بندی روغن موتور شل بر اساس درجه گرانروی : ویسکوزیته یا گرانروی ، مقاوت سیال در مقابل جاری شدن است . از لحاظ گرانروی ، روغن به دو بخش تقسیم می شود .دسته اول به عنوان تک درجه ای و دسته دوم به عنوان ...