طبقه بندی انواع گریس

طبقه بندی انواع گریس

طبقه بندی گریس ها: ۱- تقسیم بندی گریس‌ها بر پایه تغلیظ کننده: تنوع روغن  و ماده تغلیظ کننده باعث شده است تا انواع مختلف گریس با کارآیی گوناگون ساخته و عرضه گردد. بطور کلی گریس‌ها را می‌توان بر اساس نوع روغن بکار رفته در آنها به دو دسته معدنی ...