شماره تماس : 01333260244

تلفکس: 01333253808

ایمیل : info@parsis-segal.ir

انتخاب روانکارهای مناسب در صنایع

با انتخاب یک روانکار مناسب و با کیفیت اگرچه حتی با قیمت گران ، می توان موجب کاهش سایش و اصطکاک بین دو سطح یک قطعه شد.


آزمایش تخصصی روانکارهای صنعتی

جهت کنترل کیفی ویژگی های روانکارهای صنعتی، طبق استانداردهای بین المللی و ملّی، اندازه گیری پارامترهای متعدد الزامی می باشند. نتایج آنالیزی حاصل از این آزمایشات، جهت تعیین نوع روانکارها و کیفیت آنها بسیار ضروری است.


علم روانکاری و وظایف روانکار

روان‌کاری به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده‌است و سابقه آن به زمان پیش از پیدایش چرخ و استفاده از گردش آن به دور محور، به منظور ایجاد حرکتی روان بر می‌گردد.


جهت استفاده رایگان از مشاوره حرفه ای با پرسنل متخصص ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان