مهمترین وظایف روانکارها

مهمترین وظایف روانکارها

روانکاری تشکیل لایه ای از روغن با ضخامت مناسب بین قطعات متحرک به منظور به حداقل رساندن اصطکاک و ساییدگی قطعات در حین کار. انتقال حرارت انتقال حرارت ایجاد شده از سطوح مورد نظر و خنک کردن قطعات متحرک. ضربه گیری یکی از ویژگی های مهم روغن ، کاهش ...