سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

هیدرولیک

ادامه مطلب
روغن هیدرولیک خود را چقدر می شناسید؟

روغن هیدرولیک خود را چقدر می شناسید؟

بر کسی پوشیده نیست که در طول بیست سال گذشته، تقاضا برای روغن هیدرولیک افزایش یافته است. سیستم موتورها به طور کلی کوچک تر شده است، بنابراین حجم روغن کمتری در آن ها به کار گرفته می شود. پمپ ها طوری طراحی می شوند که…