نحوه تشخیص روغن موتور اصلی

نحوه تشخیص روغن موتور اصلی

روش ­های تشخیص روغن اصلی و تقلبی چه باید کرد تا فریب افراد سودجو را نخوریم و به ماشین و وسیله نقیله خود ناخودآگاه آسیب نرسانیم؟ در اینجا تفاوت روغن اصلی را از تقلبی در حد امکان توضیح میدهیم. برچسب و کیفیت چاپ روی ظرف روغن: آسانترین راه برای ...