انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی آن ها

انواع گریس و مشخصات اصلی  نوع گریس(نوع غلظت دهنده) نوع روغن پایه محدوده دمای کارکردC)) مقاومت در برابر آب توضیحات 1 صابون سدیم معدنی (نفتی) 20 تا 100 مقاوم نیست با آب آمولسیون تشکیل می دهد.در برخی شرایط ممکن است مایع شود 2 صابون لیتیم معدنی(نفتی) 30 تا ...