روغن پلنت الف

روغن پلنت الف

روغن پلنت الف روغن پلنت الف، روغن پلی استر مصنوعی برای کمپرسو‌رهای یخچالی که با مواد سرکننده HFC کار می‌ کنند. کاربرد روغن پِلَنِت الف مناسب برای انواع مختلف سردکننده‌های “HFC” مانند مدل‌های : R134a، R404A، R407C، R410A، R507، R23 و غیره. روغن پِلَنِت الف ای.سی.دی ۳۲، ۴۶ ...
روغن پلنت الف

روغن پلنت الف

مشخصات روغن پلنت الف، روغن پلی استر مصنوعی برای کمپرسو‌رهای یخچالی که با مواد سرکننده HFC کار می‌ کنند. کاربرد روغن پِلَنِت الف مناسب برای انواع مختلف سردکننده‌های “HFC” مانند مدل‌های : R134a، R404A، R407C، R410A، R507، R23 و غیره.روغن پِلَنِت الف ای.سی.دی ۳۲، ۴۶ و ...