سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن سرخانه

ادامه مطلب
تهیه روغن سردخانه

تهیه روغن سردخانه

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است.