روانکارهای صنعتی و وظایف آنها

روانکارهای صنعتی و وظایف آنها

روانکارهای صنعتی و وظایف آنها  روانکاری علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر است. این علم به عنوان یکی از رشته های بسیار مهم در علوم مهندسی شناخته می شود، به طوریکه موفقیت بسیاری از طرح های صنعتی در گرو آگاهی از این دانش فنی خواهد بود. نوع ...
وارد شدن آب در روانکار ها

وارد شدن آب در روانکار ها

آیا وارد شدن آب باعث آسیب دیدن روان‌ کارهای مصنوعی می شود ؟همه این تصور را داشتند که یکی از مزایای اصلی این دسته از روانکار ها، قابلیت دفع آب آن‌ها بود. آب می‌ تواند به دستگاه‌ ها آسیب جدی وارد کند. نه تنها به قسمت‌های مختلف آسیب ...