Tag : پیدا کردن دلایل کف روغن موتور

وارد شدن آب در روانسازها
دلیل ظاهر شدن کف بر روی روغن ها

پیدا کردن دلیل کف روغن اگر رفع نشود، ممکن است آسیب‌های جدی به ماشین‌آلات وارد کند. زمانی که روغن در معرض هوا قرار بگیرد، کف هم به زودی بر روی سطح نمونه ظاهر خواهد شد.