روانکاری و وظایف روانکارها

روانکاری و وظایف روانکارها

روانکارموادی ست که برای کاهش میزان اصطکاک بین سطوح متحرک و ثابت مانند انواع روغن، گریس استفاده می شود. در یک تعریف ساده، روانکاری، روشی است برای جلوگیری از اصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرار می گیرند. وظایف روانکارها وظایف روانکارها بسته به شرایط کار دستگاه وظایف ...