سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

میزان خاکستر موجود در روغن موتورها