سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

فرمول ساخت روغن موتور

ادامه مطلب
فرمول ساخت روغن موتور

فرمول ساخت روغن موتور

برای این که روغن موتور بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، باید مشخصاتش در حد مطلوب باشد. این مشخصات عبارتند از: گرانروی و اندیس آن، نقطه ریزش و انجماد، پایداری و …