سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

علائو اختصاری روغن موتور

ادامه مطلب
علائم اختصاری روغن موتور

علائم اختصاری روغن موتور

درصنعت روانکاری به منظور شناخت و کاربرد صحیح روغن ها از دو گونه طبقه بندی استفاده می شود و روغن های روان کننده موتور و صنعتی را نیز از دو لحاظ طبقه بندی می کنند و یا می توان گفت هویت یک روغن با دو مشخصه معرفی می گردد.