سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

طبقه بندی روغن موتور و کیفیت روغن موتور(API-SAE)