روغن کشتی شل

روغن کشتی شل

روغن کشتی شل این روغنها برای قسمتهای مختلف انواع کشتی و یدک کش ها و زیردریایی ها از جمله سیلندرها، موتور،کمپرسورها و … مورد استفاده قرار می گیرند. [caption id="attachment_5572" align="aligncenter" width="300"] روغن کشتی شل[/caption] به طور معمول، موتورهای دریایی از سوخت های نامرغوب، با گوگرد بالا(2 تا5 درصد وزنی) و ...