سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن هیدرولیک چه زمانی باید آن را تعویض نمود؟