روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟

روغن هیدرولیک صنعتی چیست؟ از روغن های هیدرولیک برای انتقال قدرت و حرکت توسط فشار و جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد. رابطه فشار و جریان به صورت برعکس بوده به این صورت که هنگامی که فشار بالا می رود جریان کاهش پیدا کرده و زمانی که فشار کاهش ...