تفاوت روغن سنتتیک و نیمه سنتتیک

تفاوت روغن سنتتیک و نیمه سنتتیک

سوال اساسی که مطرح می شود این است که نسبت پاک کنندگی روغن های پایه گروه III در مقایسه با روغن های پایه گروه IV چگونه است؟ اکثر ما درباره خطرات و یا ریسک های موجود در تعویض از روغن های معمولی مخصوصا در موتورهایی که مسافت های طولانی را طی می کنند ...