روغن سیال هیدرولیک

روغن سیال هیدرولیک

روغن سیال هیدرولیک تفاوت بین سیال هیدرولیک و روغن هیدرولیک تفاوت اصلی بین مایع هیدرولیک و روغن هیدرولیک در این است که مایع هیدرولیک در انتقال اتوماتیک در سیستم های اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که روغن هیدرولیک برای این منظور قابل استفاده نیست. روغن هیدرولیک رایج ...