روغن سردخانه

روغن سردخانه

روغن سردخانه از گذشته تا تا کنون استفاده از سرما و انجام عمل سرمایش برای حفظ و نگهداری مواد غذایی و دیگر مواد فساد پذیر، امری مرسوم بوده است. به طوری که اختراع یخچال از بزرگترین اختراعات صنعتی بشر بوده است. استفاده از گاز آمونیاک در صنعت تبرید و ...
تفاوت روغن سنتتیک و نیمه سنتتیک

تفاوت روغن سنتتیک و نیمه سنتتیک

سوال اساسی که مطرح می شود این است که نسبت پاک کنندگی روغن های پایه گروه III در مقایسه با روغن های پایه گروه IV چگونه است؟ اکثر ما درباره خطرات و یا ریسک های موجود در تعویض از روغن های معمولی مخصوصا در موتورهایی که مسافت های طولانی را طی می کنند ...