روغن دریایی موبیل

روغن دریایی موبیل

روغن دریایی موبیل شرکت بزرگ نفتی آمریکایی موبیل  در سال 1911 تاسیس شد و در سال 1955 به Socony Mobil تغییر نام داد و در سال 1963 دوباره به نام تجاری Mobil تغییر داد و همچنین در سال 1999 با شرکت Exxon ادغام شد و با نام ExxonMobil تشکیل شد. این شرکت بعنوان عرضه کننده روغن صنعتی موبیل، روغن موتوری ...