سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روعن سردخانه

ادامه مطلب
روغن سردخانه

روغن سردخانه

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است.