سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

در هنگام نشتی روغن هیدرولیک چه باید کرد؟