شماره تماس : 01333260244

تلفکس: 01333253808

ایمیل : info@parsis-segal.ir

روغن موتور دریایی شل

روغن موتور دریایی شل موتورهای دریایی در انواع کشتی استفاده می شود.به همین خاطر روغن موتور دریایی که در این  موتورها استفاده می شوند باید با کیفیت باشند. البته لازم به ذکر است که کیفیت سوخت های مورد استفاده  در موتورهای دریایی در کشورهای مختلف با توجه به قوانین آن کشور متفاوت می باشد. به […]


جهت استفاده رایگان از مشاوره حرفه ای با پرسنل متخصص ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان