انبارداری روانکارها

انبارداری روانکارها

حمل : به معنای فرآیند انتقال روانکارها از انبار فروشنده به انبار مصرف کننده است. هرگونه جابجایی روانکار در انبار و کارگاه فروشنده یا مصرف کننده، قبل از مصرف نیز شامل این تعریف می باشد. به طورکلی به دلیل مسائل ایمنی و بهداشت، استاندارد متداول بسته بندی در اکثر ...
حمل و نقل و انبار داري روانكارها

حمل و نقل و انبار داري روانكارها

در دنياي صنعتي امروز يكي از مهمترين فاكتورهاي افزايش عمر مفيد دستگاه ها استفاده از روانكارهايي با كيفيت بالا بر مبناي توصيه سازندگان دستگاه ها است. اگرچه اكثر سازندگان روغن و گريس محصولاتي را با كيفيت مناسب توليد و عرضه مي نمايند، اما لازمه حفظ كيفيت روغن ها تا ...